Wednesday, December 29, 2004

New Year's Eve ?

So what will I do for New Year's Eve?
I already decided months ago, I will do a Vipassana meditation course in the temple Suan Mokkh near Surat Thani. The course itself starts the first of januari, but we have to arrive the 31st of december. It will last for 10 days. And during these ten days we will have to get up at 4 o'clock in the morning, we get 2 meals a day and we meditate or listen to the dhamma talks of the monks. Another important detail is that we can't say a word for ten days. And they have hotsprings, where we can bath twice a day ...
So, my friends, cause I will take the bus to Suan Mokkh tonight, I will wish you already a very happy new year, and from now, only silence ...


ja wat zal ik gaan doen voor oude jaar?
Ik heb 't maanden geleden al besloten, ik ga een Vipassana meditatiecursus doen in de tempel Suan Mokkh in Surat Thani. De cursus zelf begint de eerste januari, maar we moeten er wel de 31ste december ten laatste aankomen. 't duurt 10 dagen. En tijdens deze tien dagen moeten we elke morgen om 4 uur opstaan, we krijgen 2 maaltijden per dag, en we mediteren of luisteren naar de dhamma-talk van de monikken. Nog een belangrijk detail is dat we tijdens deze 10 dagen geen woord mogen zeggen. En ze hebben er ook hot springs, en daar mogen we 2 keer per dag in gaan baden ...
Dus, mijn beste vrienden, aangezien ik vanavond de bus al neem naar Suan Mokkh, wens ik jullie alvast een heel gelukkig nieuwjaar, en dan is er vanaf nu enkel nog stilte ...

2 Comments:

Anonymous papa said...

Gelukkig nieuwjaar!

7:25 PM  
Anonymous Wim said...

wauw! respect.
dat is nu de beste manier om een nieuw jaar in te zetten.

7:26 PM  

Post a Comment

<< Home