Thursday, October 21, 2004

Phuket Vegetarian Festival 2
This morning we went to see the parade with men who had pierced their cheecks with swords, very impressive. There was also a lot of fire crackers, deafening ...
At night we went to see the fire walking. They kept us in suspense for a long time, we had to wait almost 2 hours before they started, but it was worth it. It was not just a thin layer of hot coals, it was at least 40 cm thick. And the coals were very hot, you could see the flames when somebody walked over them.

Vanochtend zijn we gaan kijken naar een van de optochten met mannen die hun wangen met zwaarden hadden gepierced, heel indrukwekkend. Er was ook veel chinees vuurwerk, oorverdovend ...
s' avonds zijn we naar 't over hete kolen lopen gaan kijken. Ze hebben ons lang in spanning gehouden, want we moesten bijna 2 uur wachten eer 't echt begon, maar 't was de moeite. 't was geen dun laagje hete kolen van een paar cm zoals ze dat bij ons doen, maar 't was een laag van minstens 40 cm ! En de kolen waren nog gloeiend heet, als er iemand over liep, waren er alweer vlammen

1 Comments:

Anonymous vegetarian said...

Hi ##name##, the vegetarian diet is certainly unique but very healthy alsovegetarian I'm always looking for healthy foods to take me off of supplements and medication. Please pass on any healthy vegetarian diet informationvegetarian

8:15 PM  

Post a Comment

<< Home