Wednesday, October 20, 2004

Phuket Vegetarian Festival
This morning we took the bus to Phuket. There's a vegetarian festival going on, that sounds very innocent, but it really isn't. The festival has already been going on for a few days and the further it gets, the more interesting it gets. The participants don't eat meat for 10 days and they wear white clothes, They do all kinds of parades, they pierce themselves with swords and everything else that could be used to pierce... They walk on fire and they climb up sharp blade-ladders. En that last thing, we went to see tonight. It happened at a chinese tempel (it's a chinese festival) and there were a lot of people watching. For once it was very handy to be tall in Thailand ...

Vanmorgen hebben we de bus naar Phuket genomen. Er is hier een vegetarisch festival bezig, en dat klinkt heel onschuldig maar dat is het zeker niet. Het festival is al enkele dagen bezig en naarmate het vordert wordt het interessanter. De deelnemers eten 10 dagen geen vlees en dragen witte kleren, maar ze doen ook mee aan allerhande optochten, ze piercen zich met zwaarden en andere dingen die in hun ogen ervoor kunnen dienen ... Ze lopen over hete kolen en ze klimmen op messenladders. En dat laatste zijn we vanavond gaan bekijken. Het gebeurde allemaal bij een chinese tempel (dit is een chinees festival), er was gigantisch veel volk. Voor een keertje was het handig om groot te zijn in Thailand ...

1 Comments:

Anonymous vegetarian said...

Hi ##name##, the vegetarian diet is certainly unique but very healthy alsovegetarian I'm always looking for healthy foods to take me off of supplements and medication. Please pass on any healthy vegetarian diet informationvegetarian

8:11 PM  

Post a Comment

<< Home